Zoo Tycoon 1Download & Hướng dẫn cài đặt
Yêu cầu hệ thống:
· Microsoft Windows 95, Windows 95 OSR2, Windows 98, Windows 98 Second Edition, Windows Me, Windows 2000, or Windows XP.
· 32 Megabytes (MB) RAM, đề nghị 128 MB nếu sử dụng Windows XP.
· Super VGA video display with 4 MB of VRAM.

Link:
Part 1:mediafire.com ?692s6kbez3v0eg0
Part 2:mediafire.com ?c3hk6mkb3s79pdg